NAVIGATION

EN ÇOK OKUNANLAR

1 Evvel Zaman | Genel | Tarih

Matrakçı Nasuh’un Minyatürlerin

2 Gazete & Mecmua | Genel | Tarih

Erzincanlı Hasan Çavuş – 1915 y

3 Evvel Zaman | Genel | Tarih

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi&

4 Genel | Hatıralar | Memleket Şiirleri

Bu Şehir Beni Unutmuş

5 Gazete & Mecmua | Genel | Hatıralar | İz Bırakanlar

Reşat Ekrem Koçu’dan Erzincanlı

Yaşar Kemal ve Fikret Otyam’ın Kaleminden Erzincan
Gazete & Mecmua Genel

Yaşar Kemal ve Fikret Otyam’ın Kaleminden Erzincan

Eski Plaktan Eğin Havaları – Burhan Tarlabaşı

Eski Plaktan Eğin Havaları – Burhan Tarlabaşı

Kemaliye (Eğin) Folklorunun en önemli isimlerinden biri olan Burhan Tarlabaşı'nın eski 45'lik plaklarda ki kayıtlarından; Eğin Havaları.

Özellikle 1965’lerden sonra radyodan Anadolu’ya yayılan o büyülü kaval sesinin sahibi, seslendirdiği ezgilerle gurbeti sıla, sılayı özlem eden; KEMALİYE (Eğin) folklorunun en önemli isimlerinden biri olan Sanatçı-Akademisyen Burhan TARLABAŞI‘nın 1970’li yıllarda 45’lik plak’a kaydettiği unutulmaz nostalji eserlerden birkaçını sizlerle paylaşıyoruz.

Yayınladığımız 45’lik plakta, ‘Apcağa Ağzı – Of Nana ile Hamamın Kapısı – Kayalar Gölgelendi’ ezgileri seslendirilmektedir.

KEMALİYE (Eğin)
Eşsiz bir coğrafyaya kurulmuş, kadim kültürlerden süzülmüş bir yeryüzü cenneti.

Burhan TARLABAŞI 1995 yılında yayınladığı “Eğin Havaları” adlı eserinin önsözünde EĞİN folkloru ile ilgili şu ifadelere yer vermektedir :

EĞİN (Kemaliye), çağlar boyu çeşitli kavimlere yurt olmuş, sayısız uygarlıklara beşiklik etmiş, Anadolumuzun en eski yerleşim ve ticaret merkezlerinden biridir.

Gelenek, görenek ve yaşama biçimiyle güçlü bir musiki ve oyun potansiyeline sahip olan bu yöre, kültür varlığını sanatsal duyarlıkla günümüze kadar taşımasını bilmiştir.

Yıllarca, folkloru ve müziği ile iç içe yaşayan Eğin’in, 19. yüzyılda (sosyo-ekonomik nedenlerle) başlayan göç ile kültür ve sanatının erozyona uğradığı, buna bağlı olarak da otantik musikinin giderek kaybolduğu görülmektedir. Yöre kültürünün özünü oluşturan, ona Eğin’lilik niteliği kazandıran Eğin havaları, oluşumundaki uslup zenginliği ve yapısındaki sağlam malzemesiyle, milli kültür ve musikimiz içinde küçümsenmeyen apayrı değerler ve öneme sahiptir. Uzantısı, Orta Asya Türk kavimlerine dayalı Eğin havalarının ana tem’i, sıla özlemini yansıtan gurbet kavramında bütünleşir. Geçimini temin ve tahsil için evini barkını terk edip gurbete göç eden Eğin’li, yüreğindeki hasret dolu ayrılığın acısını, her dem, ela gözlü ve manilerini dile getirerek rahatlayıp teskin olmuştur.”

Burhan TARLABAŞI, Eğin ve çevresine ait, bilinen belli başlı halay, türkü, türkülü halay ve diğer havaların gerçek biçimleriyle öğrenilip ve doğru aktarılması amacıyla hazırladığı otantik müzik (nota) kitabı başta olmak üzere, diğer çalışmalarıyla kültürel mirasımıza çok önemli ve değerli katkılarda bulunmuş olup; halen sanatçı-akademisyen kimliği ile bu çalışmalarına devam etmektedir.

Sizleri bu eşsiz ezgilerle ve yorumla baş başa bırakırken, Sayın Burhan TARLABAŞI hocamıza saygılarımızı sunarız.


Abdullah BOZDEMİR

Erzincan Nostalji

Apcağa Ağzı – Of Nana – Hamamın Kapısı – Kayalar Gölgelendi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top